Popular Posts

Wednesday, January 25, 2006

Brionglóidí!


Is amhlaidh go mbíonn aisling de shórt éigin ag chuile dhuine ar dhromchla an domhain seo.  Is truamhéalach agus is brónach iad siúd nach bhfuil aon bhrionglóid acu dóibh féin agus dá dtodhchaí.  Níl mórán dóchais ach an oiread ag an dream seo.  Bíonn an saol de ghnáth deacair agus crua orthu – luíonn an saol agus a thrioblóidí go trom ar a nguailgne.  Ní shiúlann said go h-éadrom ar an talamh.

A mhalairt ar fad atá i gceist maidir leo siúd a bhfuil aisling nó brionglóid acu.  Bíonn dóchas acu sa saol.  Bíonn dearcadh dearfach acu go ginearálta.  Ní ligeann siad don diúltacht cur isteach orthu.  Bíonn iontaoibh acu as daoine, agus go h-áirithe astu féin.  Siúlann siad go h-éadrom ar thalamh an domhain.

Caithfidh gach éinne brionglóid a bheith aige nó aici – is cuma sa tsioc cén sórt aislinge í i ndáiríre píre amhail is nach bhfuil sí neamhréalaíoch agus seafóideach nó amaideach.  B’fhéidir go bhfuil aisling ag buachaill óg bheith ina pheileadóir sacair – gan dabht caithfidh sé bheith réalaíoch maidir lena chumais.  Ach ceapaimse féin gurb ar na daoine fásta a thiteann na cúraimí seo – is iad atá freagrach as na brionglóidí seo a chothú agua a choiméad réalaíoch.

Bíodh aisling agat, a léitheoir – is cuma cé chomh h-óg nó chomh sean is atá tú.  Bíódh sí réalaíoch cinnte, ach bíodh sí agat.  Muna sroichtear an ceann scribe nó muna mbuailtear an sprioc is cuma – mar beidh tú ar a laghad níos faide ar an mbóthar chuig an duais sin a bhaint nó a bhuachan.  B’fhéidir nach mbeidh 7 gcinn de A1-acha acu ach b’fhéidir ceann amháin agus sé chinn de B-eanna agus C-eanna.  

Tá buachaill amháin ar scoil s’againne agus is í an aisling atá aige ná bheith ina aisteoir.  B’fhéidir nach mbeidh sé riamh ar an scáileán mór ach b’fhéidir go siúlfaidh sé cláracha an stáitse ina thír féin nó fiú ina bhaile féin.  Tá brionglóid ag scoláire eile bheith ina thraenálaí pearsanta – duine deas aclaí é agus féinsmacht aige.  Creidim go mbainfidh sé an ceann scribe seo amach.

Is trua dó-san nó dí-sean ná fuil aon aisling nó brionglóid acu.  Beidh an saol dian orthu agus gheobhaidh siad leadránach agus fadálach é.          

An grianghraf a chuireas roimh an bpost seo ná ceann a ghlacas dhá bhliain ó shin de bhuachaill san eadarbhliain im' scoilse ag tabhairt aire do bhuachaill óg i naoinaire sa Phort Thoir. Beannacht leat a scribhinn!!