Popular Posts

Saturday, January 07, 2006

Tosú maith leath na hoibre


Bliain nua, bliain úr, tosú maith! Sin agaibh é, a chairde. Agus é sin ráite agam, bliain nua faoi mhaise dhaoibh uilig! Go raibh sláinte agaibh agus ádh mór oraibh san athbhliain!! Scriobhas i mo bhlag Béarla Still Point seachtain nó nios mó ó shin go raibh sé mar aidhm agam blag a chruthú as Gaeilge! Seo agaibh é!! Tá an blag eile sin,Still Point,!! dátheangach agus uaireanta tri-theangach - Béarla, Gaeilge agus piosa beag d'Iodáilis atá á foghlaim agam i láthair na huaire. Bheadh sé i bhfad nios fearr tri bhlag éagsúla a bheith agam ar mhaithe le soiléireacht. Agus sin direach atá á dhéanamh agam anois. Tosú lag b'fhéidir leis an iontráil bheag seo - braithim nach bhfuil móran d'aon substaint anseo, ach tá mé ag déanamh athbhreithniú ar na h-iontrálacha éagsúla Gaeilge a bhreacas i Still Point le súil iad a chur in oiriúint don bhlag seo. Caithfidh an léitheoir bheith foighneach liom sa saothar seo! Tá pictiúr breá de naomhóg (nó currach) a ghlacas le déanai in Ionad an Bhlascaoid iniata leis an bpost seo. (Ta fadhb agam anois, agus nil a réiteach faighte go fóill agam - sé sin gur féidir liom sinte fada a chur ar gach guta seachas ar an "i" agus ni thuigim cén fáth. Nuair a bhainim úsaid as an gcnaipe "alt Gr" leis an "i" fagtar an diabhal litir iomlán amach) Beannacht leat a scribhinn